Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Οκτωβρίου 2020

Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ..................................................................
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργος Ορεστικό: 28/09/2020
Αριθμ.  Πρωτ.:  8233

Π ρ ό σ κ λ η σ η
Προς : Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:
κ. Σταυροπούλου Κωνσταντίνα, κ. Μαυραντζά Δημήτριο,κ. Αντωνιάδη Παύλο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία,κ Χατζηκυριακίδη Νικόλαο,κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Σας προσκαλούμε την  Παρασκευή      2 Οκτωβρίου    2020 σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 11:00  π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1

Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης-κίνησης  έτους 2021 για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπου   πρ/σμου  454.476,74 € με Φ.Π.Α

2

Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου  «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου  Άργους Ορεστικού» πρ/σμου  192.244,06  ευρώ με Φ.Π.Α.

3

Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου  «Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου  Άργους Ορεστικού» πρ/σμου  163.886,25   ευρώ με Φ.Π.Α.

4

Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου  «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου  Άργους Ορεστικού» πρ/σμου  172.647,35  ευρώ με Φ.Π.Α.

5

Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ πρ/σμου  1.019.999,99 με Φ.Π.Α

 

 

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και β) των με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 και 18639/16-03-2020 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies)τα οποία χρησιμοποιύνται από τους browsers και επιτρέπουν την αναγνώριση των προτιμήσεων του χρήστη. Συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk