Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Σεπτεμβρίου 2020

Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ..................................................................
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργος Ορεστικό: 10/09/2020
Αριθμ.  Πρωτ.:  7687

Π ρ ό σ κ λ η σ η
Προς : Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:
κ. Σταυροπούλου Κωνσταντίνα, κ. Μαυραντζά Δημήτριο,κ. Αντωνιάδη Παύλο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία,κ Χατζηκυριακίδη Νικόλαο,κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Σας προσκαλούμε την  Τρίτη     15 Σεπτεμβρίου    2020 σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 10:00  π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

1

Ανάθεση Εντολής σε Νομικό

2

Περί έγκρισης ή μη της πρακτικής άσκησης  σπουδαστή Τ.Ε.Ι στο Δήμο Άργους Ορεστικού

3

Έγκριση και παραλαβή της  μελέτης:   «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

4

Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου Ενεργειακή αναβάθμιση  1ου  Γυμνασίου  Άργους Ορεστικού πρσ/μου 865.372,19 ευρώ με Φ.Π.Α.

5

Αποδοχή Δωρεάς ποσού 2.997,20  Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος"

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και β) των με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 και 18639/16-03-2020 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies)τα οποία χρησιμοποιύνται από τους browsers και επιτρέπουν την αναγνώριση των προτιμήσεων του χρήστη. Συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk