Δήμος Άργους Ορεστικού

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  •  
  •  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                            Άργος Ορεστικό 26/05/2015
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                                                Αριθ. πρωτ. 4869                     ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

1)      Στο άρθρο 1 της Διακήρυξης ορίζεται ως ώρα  11:00 πρωινή η έναρξη και  11:30 η λήξη παράδοσης προσφορών.

 

2)      Στο άρθρο 6 της Διακήρυξης ορίζεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήλει, η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας μπορεί πριν τη λήξη της να ζητά  από τον προσφέροντα να παρατείνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος , τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο  με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς  προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της οριστικής απόφασης κατακύρωσης

3)      Στο άρθρο 12  της Διακήρυξης ορίζεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας (άρθρο 6ο της Συγγραφής Υποχρεώσεων) και δεν αποτελεί δικαιολογητικό συμμετοχής

4)       Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 17/15 μελέτης που αφορά το πακέτο Γ5 ΑΝΤΛΙΕΣ Κ ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΣΥΤΉΜΑΤΑ γίνονται δεκτές αντλίες αντίστοιχες τύπου FRANKLIN.

 

 

ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.

You are here

Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies)τα οποία χρησιμοποιύνται από τους browsers και επιτρέπουν την αναγνώριση των προτιμήσεων του χρήστη. Συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk